Sikkerhet i alle lag

Mangfold av kvaliteter

Flate tak blir med rette ansett for å være bemerkelsesverdig allsidige, og åpner for design muligheter ulik alle andre tak typer. Men det er to sider ved denne allsidigheten: For det første er det de nesten ubegrensede designmulighetene, og så er det de svært spesifikke og strenge kravene til isolasjon og vanntetthet. Kvalitet er avgjørende for å oppnå et pålitelig flatt tak med lang levetid. Kvalitet danner grunnlaget for alle de arkitektoniske mulighetene - fra takterrassen til grønne tak.

Det flate taket tilbyr også noen svært praktiske fordeler: først og fremst lett tilgang. Et tak som benyttes som en terrasse eller blir beplantet, oppgraderer bygningen med et attraktivt ytre og med ekstra boareal - både på nybygg eller som del av en oppussing.

Flate tak tillater optimal utnyttelse av innerom, siden det er ingen skråtak å ta hensyn til. Alt i alt tilbyr et flatt tak mange fordeler.