Taksanering
Systemer for flate tak

Sanering av flate tak

Sanering av flate tak krever eksperter. Det grunnleggende kravet før en sanering kan settes i gang er å vurdere og grundig inspisere taket. Dette omfatter først å sjekke det eksisterende taksystemet, helt ned til underkonstruksjonen. Bruken av bygningen må også tas i betraktning, da det også har en avgjørende effekt på de påkjenninger som virker på takkonstuksjonen i sin helhet. De viktigste faktorene her er lufttemperatur og fuktighet i bygningen.