Grønne taksystemer

Vegetasjon

Målet med ekstensiv planting er å oppnå en naturlig vegetasjon med lite vedlikehold. Plantene være frost-og tørke-resistent og i stand til å overleve da kun begrensede næringsstoffer er tilgjengelige. Ulike arter av sedum vist seg spesielt egnet. De kan kombineres med urter for å skape sedum / urt plantesamfunn.

Intensive beplantning tillater betydelig større omfang i form av plante valg. Så lenge vegetasjonslaget er dypt nok, og tilstrekkelig vann og næringsstoffer er gitt, kan forholdene for plantevekst på taket være nesten like god som på bakkenivå.

Verdt å vite ...

Hvem oppfant det ...?

Ideen om beplanting av tak er langt ifra ny. De hengende hager i Babylon, som dateres tilbake til 6. århundre, er regnet som en av de syv underverkene i verden, og blir ofte sitert som en forgjenger av grønne tak. I antikkens Athen og Roma, var takhager utstrakt og intensivt brukt på de tradisjonelle flate takene.

På Island og i Norge, har grønne tak eksistert i århundrer - men her er det den isolerende effekten av torva som har vært sett på som hoved fordelen med slike tak.

Tyske forskere og designere har som kjent vært i forkant av utviklingen innen tak planting i løpet av de siste femti årene.

(Kilde: Goethe Institut)