Grønne taksystemer

Systemløsninger for grønne tak

Å benytte seg av taket til nyttig plass blir stadig mer populært. Enten i form av enkle ekstensive beplantinger, skikkelige takterrasser, eller tilgang for fot- eller kjøretøy trafikk: Bauder var den første produsenten som utviklet komplette systemløsninger - fra dampsperren til beplantingen. Vi kan tilby våre kunder alt fra én kilde. Vi vet at for å oppnå en levedyktig takbeplanting, trenger man høy kvalitet og trygge takkonstruksjoner.

Verdt å vite ...

Hva er ettlags substrat?

Dette er det enkleste systemet, der ett homogent lag utfører både drenering og filtreringsfunksjonen samt fungere som et vegetasjonslag, men dette systemet betyr også at vegetasjonssubstratet som benyttes må være av usedvanlig høy kvalitet.

Med ett lags systemet kan store takflater beplantes på kort tid og med lave kostnader. Bauder substrater for enkeltlag, er resultat av mange års erfaring med vellykkede enkeltlags beplantinger. Disse kan levere et suverent resultat på et stramt budsjett.