Grønne taksystemer

Livet på taket

Grønne tak danner verdifulle og interessante alternative leveområder for fauna og flora. Ved planlegging av utbygging i urbane strøk er det en økende tendens til at grønne taksystemer og takhager tas i betraktning og anerkjennes som et middel til økologisk kompensasjon og noe som effektivt utnytter tilgjengelig boareale.

Ekstensive plantesystemer består av selvforsørgende og hovedsakelig lavtvoksende planter. Gangtrafikk på plantene bør begrenses til inspeksjon og vedlikehold.

Intensive plantesystemer kan bestå av alle elementene i en vanlig hage på bakkenivå. Plen, planter til og med trær! En takhage kan opparbeides med gangstier, sittegrupper og rekreasjonsområder. Med taksystemer av høyeste kvalitet er det kun fantasien som begrenser mulighetene man har på taket.