Download

Bauder brosjyre: Et familieeid selskap i sin fjerde generasjon.

Om oss

Et familieeid selskap i sin fjerde generasjon.

Det er over 160 år siden selskapet vårt utviklet sine første taktekkningsprodukter. I dag er Bauder først og fremst kjent for den høye produktkvaliteten og de sikre, holdbare, økonomiske og bærekraftige takene. Vi streber etter å oppnå høyeste mulige kvalitet i alle ledd. Som et familieeid selskap er vi ikke under press for å maksimere en kortsiktig profitt. Vi følger i stedet en strategi for kontinuerlig og langsiktig utvikling av virksomheten. Det er nærheten til våre kunder og ansatte som skiller oss fra mengden og som er avgjørende for vår suksess.

4. generasjon: Brødrene Jan, Mark og Tim Bauder

3. generasjon: Brødrene Paul-Hermann og Gerhard Bauder

1. og 2. generasjon: Paul Bauder og hans sønn Hermann Bauder