Kompetente medarbeidere
Bauder Service

Vi lever for service. Hver dag.

Hver enkelt medarbeider hos Bauder er klar over sitt ansvar for å jobbe målbevisst med kunder og partnere. Vi setter stor pris på tilliten vi har og vi bestreber oss alle for å være vennlige, kompetente og pålitelige. Fra konsernsjef til lærling.
Som familiebedrift er det naturlig for oss å være der for andre.

Beregninger

Bygningsfysiske beregninger (U-verdier, duggpunkt) utføres av våre teknikere

kvalifiserte konsulenter

Uslåelig service fra Bauder følger deg gjennom alle faser av byggeprosjektet.


Befaring på tak

Byggtilsyn fra start til slutt

Veiledning

Informasjon og råd om tekniske forskrifter, standarder og retningslinjer.


Søk etter kundekonsulent

Finn din nærmeste rådgiver her.

Søk