Systemløsninger for skråtak

Bauder kan benyttes med samtlige taktekkingssystemer; stein, tegl, betong, metall, skifer, takpapp osv. Systemene gir også flere innredningsalternativer i loftsrommet: Trevirke, farge, tapet, puss eller kombinasjoner. Isolering over sperrene gjør at man kan ha synlige taksperrer i loftsrommet eller simpelthen bare nyte fordelen med bedre plass under taket. Bedre plass betyr større boareal og høyere fortjeneste ved salg av bolig.